Ιστορικό
4ο Τρίμηνο 2018
3ο Τρίμηνο 2018
2ο Τρίμηνο 2018
1ο Τρίμηνο 2018
4ο Τρίμηνο 2017
3ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2017
1ο Τρίμηνο 2017
4ο Τρίμηνο 2016
3ο Τρίμηνο 2016
2ο Τρίμηνο 2016
1ο Τρίμηνο 2016
4ο Τρίμηνο 2015
2ο Τρίμηνο 2013
1ο Τρίμηνο 2013
4ο Τρίμηνο 2012
3ο Τρίμηνο 2012
2ο Τρίμηνο 2012
1ο Τρίμηνο 2012
4ο Τρίμηνο 2011
3ο Τρίμηνο 2011
2ο Τρίμηνο 2011
1ο Τρίμηνο 2011
4ο Τρίμηνο 2010
3ο Τρίμηνο 2010
2ο Τρίμηνο 2010
1ο Τρίμηνο 2010
4ο Τρίμηνο 2009
3ο Τρίμηνο 2009
2ο Τρίμηνο 2009
1ο Τρίμηνο 2009
4ο Τρίμηνο 2008
3ο Τρίμηνο 2008
2ο Τρίμηνο 2008
1ο Τρίμηνο 2008
4ο Τρίμηνο 2007
3ο Τρίμηνο 2007
2ο Τρίμηνο 2007
1ο Τρίμηνο 2007
4ο Τρίμηνο 2006
3ο Τρίμηνο 2006
2ο Τρίμηνο 2006
1ο Τρίμηνο 2006
4ο Τρίμηνο 2005
3ο Τρίμηνο 2005
2ο Τρίμηνο 2005
1ο Τρίμηνο 2005
4ο Τρίμηνο 2004
3ο Τρίμηνο 2004
2ο Τρίμηνο 2004
1ο Τρίμηνο 2004
4ο Τρίμηνο 2003
3ο Τρίμηνο 2003
2ο Τρίμηνο 2003
1ο Τρίμηνο 2003
4ο Τρίμηνο 2002
3ο Τρίμηνο 2002
2ο Τρίμηνο 2002
1ο Τρίμηνο 2002
4ο Τρίμηνο 2001
3ο Τρίμηνο 2001
2ο Τρίμηνο 2001
1ο Τρίμηνο 2001
4ο Τρίμηνο 2000
3ο Τρίμηνο 2000
2ο Τρίμηνο 2000
1ο Τρίμηνο 2000
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Μισθωτής Εργασίας
Προϊστάμενος/η Μπακαλίδου Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352175, 210 4852175
Γραμματεία 213 1352872, 213 1352874
Φαξ 213 1352876
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email s.bakalidou@statistics.gr
Επιστροφή

Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών (NACE Rev.2 - Έτος βάσης 2005) / 4ο Τρίμηνο 2006