Από τη Βιβλιοθήκη της ΕΛΣΤΑΤ κάθε εξάμηνο εκδίδεται Πληροφοριακό Δελτίο με τα πιο πρόσφατα δημοσιεύματα. Το σημαντικότερο τμήμα της συλλογής αποτελείται από τις εκδόσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), των στατιστικών υπηρεσιών άλλων χωρών, καθώς, επίσης, και τις εκδόσεις διεθνών οργανισμών όπως: Eurostat, Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ), Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κλπ.

Παρακάτω ακολουθεί μία λίστα δημοσιευμένων Πληροφοριακών Δελτίων ανά έτος.