Απογραφή Πληθυσμού-Kατοικιών 2011

Νόμιμος Πληθυσμός 9.904.286
Μόνιμος Πληθυσμός 10.816.286

Μόνιμος Πληθυσμός

Νόμιμος Πληθυσμός

De Facto Πληθυσμός

Δελτία Τύπου

Αποτελέσματα Μόνιμου Πληθυσμού

Λοιπά


​