γραφική αναπαράσταση στατιστικών πυρηνικών οικογενειών