Εκδότης Αντικειμένων

Τέταρτη Ετήσια Έκθεση 2017 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Εμπορευματικών Συναλλαγών Οκτώβριος 2017

Ανακοίνωση για τη δημοσίευση της Ad hoc έρευνας για τη Θέση των Νέων στην Αγορά Εργασίας

Ανακοίνωση αναβολής των Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας) – Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Φοιτητή, ακαδημαϊκού έτους 2016/2017

Ανακοίνωση αναβολής των Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), λήξης ακαδημαϊκού έτους 2015/2016

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015/2016

Δελτίο Τύπου για τη συνάντηση Data on Refugee and Migrant Children Αθήνα 24-25 Οκτωβρίου 2017

Προσωρινή διακοπή λειτουργίας εφαρμογής ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΟΣ

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Στατιστικές Συνδεόμενων Επιχειρήσεων με την Αλλοδαπή του έτους 2015

Η ανακοίνωση του Δελτίου Τύπου " Συνεχής Επαγγελματική Κατάρτιση " αναβάλλεται