Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος/η Παπανδρέου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352057, 210 4852057
Γραμματεία 213 1352048
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.papandreou@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Περιβαλλοντικοί φόροι / 2017

Περιβαλλοντικοί φόροι, 2017

Publication Documents
Publication Documents
Publication Documents