Ιστορικό
Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Γεωργίας, Κτηνοτροφίας, Αλιείας και Περιβάλλοντος
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Ενέργειας και Περιβάλλοντος
Προϊστάμενος/η Παπανδρέου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352057, 210 4852057
Γραμματεία 2131352414 , 2131352430
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.papandreou@statistics.gr