Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση
Τμήμα
Προϊστάμενος/η
Τηλέφωνα
Γραμματεία
Φαξ
Διεύθυνση
Email
Publication Description
Επιστροφή

Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω / 2020

Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω, 2020

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

09. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος, κατά ομάδες ηλικιών και κλιμάκια ολικής χωρητ
07 Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω , παθόντων ναυτικό ατυχήματα, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεώς τους α κατά ομάδες ηλικιών και β κατά κλιμάκια ολικής χωρητικότητας των πλοίων
01. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεως τους
02. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεώς τους, κατά κατηγορία πλοίων
03. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεώς τους, κατά θαλάσσια περιοχή, όπου συνέβη το ατύχημα
04. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεώς τους και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο όταν συνέβη το ατύχημα
05. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεώς τους και το σημείο θαλάσσιας περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα
06. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, παθόντα ναυτικό ατύχημα, ανάλογα με την κατηγορία των πλοίων και το αποτέλεσμα του ατυχήματος, συγκριτικά με τη δύναμη του εμπορικού στόλου, και παθόντα πρόσωπα εξαιτίας του ατυχήματος
10. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με την εποχή (και το μήνα) του έτους και το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος
11. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος και την αιτία στην οποία αποδίδεται
08. Συγκριτικός πίνακας της δυνάμεως του ελληνικού εμπορικού στόλου πλοία 100 ΚΟΧ και άνω και των διαγραφέντων από αυτήν λογω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος, κατά κατηγ πλοίων και αποτ ατυχ
12. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτ ατυχ, ανάλογα με το βαθμό ευθύνης και την ειδικότητα των υπαιτίων του ναυτ ατυχ, και με το γεγονός προκλήσεώς του