Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Τομεακών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας
Προϊστάμενος/η Γιασαφάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352136, 210 4852136
Γραμματεία 213 1352762, 213 1352807
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.giasafakis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Δαπάνες / 2021

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Δαπάνες, 2021

Publication Documents
Publication Documents

Χρονοσειρά

01.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Οικογένεια-Τέκνα (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2021)
02.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Γήρας (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2021)
03.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Ασθένεια (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2021)
04.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Κοινωνικός Αποκλεισμός (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2021)
05.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Χηρεία (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2021)
06.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Ανεργία (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2021)
07.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Αναπηρία (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2021)
09.Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας με το Σύστημα Esspros (σε εκατομμύρια €) (2000 - 2021)
11.Αναλυτικός πίνακας εσόδων κοινωνικής προστασίας (σε εκατομμύρια ευρώ) (προσωρινά στοιχεία) (2000 - 2021)
08. Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία Στέγαση (σε εκατομ. Ευρώ) (2019 - 2021)