Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού, Απασχόλησης και Κόστους Ζωής
Τμήμα Τμήμα Ειδικών Στατιστικών Νοικοκυριών
Προϊστάμενος/η Ντούρος Γεώργιος
Τηλέφωνα 213 1352174, 213 1352904, 210 4852174
Γραμματεία SILC: 213 1352897, ΕΟΠ: 213 1352902, Εθν. Έρ. Υγείας: 213 1352905, ICT: 213 1352896
Φαξ 213 1352906
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email g.ntouros@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Έρευνα Χρήσης Χρόνου / 2013

Publication Documents
Publication Documents

Πίνακας

1.00 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου και συμμετοχή ατόμων κατά φύλο και κύρια δραστηριότητα του συνολικού πληθυσμού
1.01 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου και συμμετοχή ατόμων 20-74 ετών κατά φύλο και κύρια δραστηριότητα
2.00 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου και συμμετοχή ατόμων κατά φύλο και δευτερεύουσα δραστηριότητα του συνολικού πληθυσμού
2.02 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου και συμμετοχή ατόμων κατά φύλο και δευτερεύουσα δραστηριότητα
3.00 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου και συμμετοχή ατόμων κατά ομάδες ηλικιών και δραστηριότητα του συνολικού πληθυσμού
3.01 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου και συμμετοχή ατόμων κατά ομάδες ηλικιών, φύλο και κύρια δραστηριότητα του συνολικού πληθυσμού
4.00 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου κατά σύνθεση νοικοκυριού του συνολικού πληθυσμού
5.00 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου κατά ασχολία σύμφωνα με δήλωση του μέλους του συνολικού πληθυσμού
6.00 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου κατά θέση στην εργασία του συνολικού πληθυσμού
7.00 Κατανομή της Χρήσης Χρόνου και συμμετοχή ατόμων κατά αστικότητα, φύλο και κύρια δραστηριότητα του συνολικού πληθυσμού
8.00 Χρόνος που δαπανάται ανά τοποθεσία, φύλο και ηλικία του συνολικού πληθυσμού