Μεθοδολογία
Ερωτηματολόγια
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης
Προϊστάμενος/η Χρύσης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352079, 210 4852079
Γραμματεία 213 1352557, 213 1352650
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.chrysis@statistics.gr
Publication Description
Επιστροφή

Δημοσιονομικά στοιχεία - Ετήσια / 2021

Δημοσιονομικά στοιχεία - Ετήσια, 2021

Publication Documents