Εκδότης Αντικειμένων
Πίσω στη λίστα

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών-Εκτός λειτουργίας λόγω τεχνικών προβλημάτων

Λόγω τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα υποδοχής αιτήσεων ιδιωτών συνεργατών, έχει διακοπεί η λειτουργία του συστήματος έως  τη Δευτέρα, 19/12/2016. Η επαναλειτουργία του συστήματος, καθώς επίσης και ο χρόνος παράτασης υποβολής των αιτήσεων, θα σας γνωστοποιηθούν με νέα ανακοίνωσή μας.

Δ/νση Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ

Κατέβασμα Αρχείου