Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης
Προϊστάμενος/η Μπάλλα Σοφία
Τηλέφωνα 213 1352135, 210 4852135
Γραμματεία 213 1352771
Φαξ 213 1352764
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email s.balla@statistics.gr, justistat@statistics.gr
Επιστροφή

Πτωχεύσεις / 2017

Πτωχεύσεις, 2017

Πίνακας

10. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, κατά νομική μορφή και περιφέρειες Εφετείων
10A. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων κατά νομική μορφή και 2ψήφιο κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 2, Nace Rev.2)
10B. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις κατά νομική μορφή των πτωχευσάντων και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 1)
11.Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 1) και περιφέρειες Εφετείων
11A. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 2) και περιφέρειες Εφετείων
12. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, περατωθείσες επαληθεύσεις απαιτήσεων, ποσό παθητικού που βεβαιώθηκε, αριθμός απασχολουμένων που έχουν αξίωση κατά νομική μορφή και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 1)
12A. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, περατωθείσες επαληθεύσεις απαιτήσεων, ποσό παθητικού που βεβαιώθηκε κατά νομική μορφή και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 2)
12B. Κηρυχθείσες πτωχεύσεις επιχειρήσεων, περατωθείσες επαληθεύσεις απαιτήσεων, ποσό παθητικού που βεβαιώθηκε κατά νομική μορφή και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας (επίπεδο 3)
12Γ. Περατωθείσες επαληθεύσεις απαιτήσεων, ποσό παθητικού, αριθμός απασχολουμένων κατά νομική μορφή και περιφέρειες Εφετείων