Ιστορικό
4ο Τρίμηνο 2018
3ο Τρίμηνο 2018
2ο Τρίμηνο 2018
1ο Τρίμηνο 2018
4ο Τρίμηνο 2017
3ο Τρίμηνο 2017
2ο Τρίμηνο 2017
1ο Τρίμηνο 2017
4ο Τρίμηνο 2016
3ο Τρίμηνο 2016
2ο Τρίμηνο 2016
1ο Τρίμηνο 2016
4ο Τρίμηνο 2015
3ο Τρίμηνο 2015
2ο Τρίμηνο 2015
1ο Τρίμηνο 2015
4ο Τρίμηνο 2014
3ο Τρίμηνο 2014
2ο Τρίμηνο 2014
1ο Τρίμηνο 2014
4ο Τρίμηνο 2013
3ο Τρίμηνο 2013
2ο Τρίμηνο 2013
1ο Τρίμηνο 2013
4ο Τρίμηνο 2012
3ο Τρίμηνο 2012
2ο Τρίμηνο 2012
1ο Τρίμηνο 2012
4ο Τρίμηνο 2011
3ο Τρίμηνο 2011
2ο Τρίμηνο 2011
1ο Τρίμηνο 2011
4ο Τρίμηνο 2010
3ο Τρίμηνο 2010
2ο Τρίμηνο 2010
1ο Τρίμηνο 2010
4ο Τρίμηνο 2009
3ο Τρίμηνο 2009
2ο Τρίμηνο 2009
1ο Τρίμηνο 2009
4ο Τρίμηνο 2008
3ο Τρίμηνο 2008
2ο Τρίμηνο 2008
1ο Τρίμηνο 2008
4ο Τρίμηνο 2007
3ο Τρίμηνο 2007
2ο Τρίμηνο 2007
1ο Τρίμηνο 2007
4ο Τρίμηνο 2006
3ο Τρίμηνο 2006
2ο Τρίμηνο 2006
1ο Τρίμηνο 2006
4ο Τρίμηνο 2005
3ο Τρίμηνο 2005
2ο Τρίμηνο 2005
1ο Τρίμηνο 2005
4ο Τρίμηνο 2004
3ο Τρίμηνο 2004
2ο Τρίμηνο 2004
1ο Τρίμηνο 2004
4ο Τρίμηνο 2003
3ο Τρίμηνο 2003
2ο Τρίμηνο 2003
1ο Τρίμηνο 2003
4ο Τρίμηνο 2002
3ο Τρίμηνο 2002
2ο Τρίμηνο 2002
1ο Τρίμηνο 2002
4ο Τρίμηνο 2001
3ο Τρίμηνο 2001
2ο Τρίμηνο 2001
1ο Τρίμηνο 2001
4ο Τρίμηνο 2000
3ο Τρίμηνο 2000
2ο Τρίμηνο 2000
1ο Τρίμηνο 2000
4ο Τρίμηνο 1999
3ο Τρίμηνο 1999
2ο Τρίμηνο 1999
1ο Τρίμηνο 1999
4ο Τρίμηνο 1998
3ο Τρίμηνο 1998
2ο Τρίμηνο 1998
1ο Τρίμηνο 1998
4ο Τρίμηνο 1997
3ο Τρίμηνο 1997
2ο Τρίμηνο 1997
1ο Τρίμηνο 1997
4ο Τρίμηνο 1996
3ο Τρίμηνο 1996
2ο Τρίμηνο 1996
1ο Τρίμηνο 1996
4ο Τρίμηνο 1995
3ο Τρίμηνο 1995
2ο Τρίμηνο 1995
1ο Τρίμηνο 1995
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Τριμηνιαίων, Περιφερειακών και Δορυφορικών Λογαριασμών
Προϊστάμενος/η Δαφνή Ανδριάννα
Τηλέφωνα 213 1352084, 210 4852084
Γραμματεία 213 1352566, 213 1352567
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.dafni@statistics.gr
Επιστροφή

Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου / 4ο Τρίμηνο 2018

Ακαθάριστος Σχηματισμός Παγίου Κεφαλαίου, 4ο Τρίμηνο 2018