Εκδότης Αντικειμένων

Αποτελέσματα του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση διοργάνωσης εκδήλωσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων διμερών σχέσεων Ελλάδας - Πολωνίας

Ανακοίνωση για τις Καθαρές Κοινωνικές Παροχές έτους 2016

Ανακοίνωση για τη δημοσίευση του Δελτίου Τύπου των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών - 4ο Τρίμηνο 2018

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δ.Τ. «Κενές Θέσεις Εργασίας, Δ΄ τριμήνου 2018»

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου των Δεικτών Κύκλου Εργασιών στον Τομέα των Υπηρεσιών - 4ο Τρίμηνο 2018

Ανακοίνωση παράτασης ολοκλήρωσης του 2ου σταδίου του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση σχετικά με δηλώσεις για αυτοκτονίες

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Ναυτολογηθέντες Έλληνες Ναυτικοί για το έτος 2018

Ανακοίνωση ανάρτησης αρχείων δημόσιας χρήσης στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ