Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών,έτους 2016

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου για τις έρευνες Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015

Ανακοίνωση ενοποίησης Δελτίων Τύπου

Ανακοίνωση ενοποίησης Δελτίων Τύπου

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης των Δελτίων Τύπου για τις Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ και για την Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών

Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 82η ΔΕΘ

Ενημερωτικό σημείωμα για την αναστολή του Δελτίου Τύπου εκτίμησης (flash) για το ΑΕΠ

Αναβολή δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου των Περιβαλλοντικών Φόρων και των Λογαριασμών Αερίων Ρύπων

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ