Συνέντευξη Τύπου με θέμα: «Εθνικοί Λογαριασμοί – Μέθοδος Μέτρησης του ΑΕΠ

Νέο ψηφιακό δημοσίευμα για τη ζωή των γυναικών και των ανδρών στην Ευρώπη

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2015/2016

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου "Αφίξεις από το εξωτερικό μη κατοίκων στην Ελλάδα"

Αναθεώρηση των στοιχείων της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ) για τα έτη αναφοράς 2014 και 2015

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών,έτους 2016

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου για τις έρευνες Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2015

Ανακοίνωση ενοποίησης Δελτίων Τύπου

Ανακοίνωση ενοποίησης Δελτίων Τύπου