Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης Δελτίων Τύπου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός, Τεχνολογικός Τομέας) ακαδημαϊκού έτους 2016/17

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης του Δ.Τ. «Κενές Θέσεις Εργασίας, Γ΄ τριμήνου 2018»

Ανακοίνωση δημοσίευσης Δελτίου Τύπου «Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών Β΄τριμήνου 2018»

Υπενθύμιση εγγραφής στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών

Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό “European Big Data Hackathon”

Ανακοίνωση δημοσίευσης Πινάκων Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων, έτους αναφοράς 2016

Δελτίο Τύπου για την παράταση του διαγωνισμού για το λογότυπο της απογραφής

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης δελτίων τύπου ατομικού στατιστικού δελτίου φοιτητή – σπουδαστή ακαδημαϊκού έτους 2017/2018

Ανακοίνωση σχετικά με τα Δελτία Τύπου ESSPROS

Ανακοίνωση για την δημοσίευση του δελτίου τύπου της έρευνας για την «Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη έτους 2013»