Διόρθωση Δελτίου Τύπου του ΕνΔΤΚ Δεκεμβρίου 2016

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Τεχνολογικός Τομέας), «Ατομικό Στατιστικό Δελτίου Φοιτητή-Σπουδαστή, ακαδημαϊκού έτους 2015/2016.

Τρίτη Ετήσια Έκθεση 2016 της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ορθής Πρακτικής

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου για τις Αφίξεις από το Εξωτερικό Μη Κατοίκων στην Ελλάδα

Ανακοίνωση αναβολής Δελτίου Τύπου έρευνας Στατιστικών για τα Απόβλητα

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) και της Έρευνας Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων Διευθύνσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου Λογαριασμών των εκπομπών των αερίων ρύπων και Λογαριασμών των περιβαλλοντικών Φόρων

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κρατικών Δημοτικών θεάτρων και Ορχηστρών 2015

Ανακοίνωση αναβολής του Δελτίου Τύπου για την Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης

Αίτηση Ιδιωτών Συνεργατών - Παράταση υποβολής αιτήσεων