Αποτελέσματα Διαγωνισμού Γραφιστικής για το λογότυπο της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων

Ανακοίνωση δημοσίευσης των Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), λήξης ακαδημαϊκού έτους 2016/2017

Διευκρινίσεις Σχετικά με τον Προσδιορισμό του Ποσοστού Ανεργίας

Ανακοίνωση για την ανάρτηση διευκρινίσεων / διορθώσεων 1ης φάσης του Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση για τη διενέργεια του EU Datathon

Ανακοίνωση παράτασης ολοκλήρωσης του 1ου σταδίου του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Πρόσκληση συμμετοχής στο #GreekDataMatter μέσω twitter και instagram

Ανακοίνωση παράτασης 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Intrastat είναι διαθέσιμο