Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/7/2017 ώρα 10 π.μ ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
28 Ιουν 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Αργολίδας, στο Ναύπλιο. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 30 Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.
6 Ιουν 2017