Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 22.8.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.
13 Ιουλ 2017
Μίσθωση ακινήτου για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Στατιστικής του Νομού Χανίων στα Χανιά. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 24/7/2017 ώρα 10 π.μ ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ.
28 Ιουν 2017