Περιγραφή
Ενέργεια
Δημιουργία
Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την: «Α) Προμήθεια διακοσίων (200) προσωπικών Η/Υ μετά των οθονών τους, Β) Επέκταση συγκροτήματος κεντρικών Η/Υ και Γ) Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος αντιγράφων ασφαλείας. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών το αργότερο μέχρι τις 22.8.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00.
13 Ιουλ 2017