ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 - ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

 

Πίνακες Κατάταξης Υποψήφιων Ιδιωτών Συνεργατών ανά Δήμο, Έρευνα και Μήνα μητρώου Σεπτεμβρίου 2017 - Απριλίου 2018

 Διευκρινήσεις για τους Πίνακες Κατάταξης

Εικόνα υποβληθείσας αίτησης (μόνον για εμφάνιση και εκτύπωση) μητρώου Σεπτεμβρίου 2017 - Απριλίου 2018

 

ΜΗΤΡΩΑ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ (2011,2012, 2013, 2014, 2015, 2016)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  • Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών
  • Τηλ: 213 135 3035, 213 135 3050, 213 135 3068, 213 135 3081, 213 135 2182
  • E-mail: synergates@statistics.gr