Πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας

Οι αρχές που διέπουν τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, σε συνδυασμό με το Πλαίσιο Διασφάλισης της Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (European Statistical System – Quality Assurance Framework (ESS-QAF), αποτελούν ένα κοινό πλαίσιο ποιότητας στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα.