Όργανα διακυβέρνησης του ΕΣΣ

Το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα (ΕΣΣ) επικουρείται στις εργασίες του από τα ακόλουθα όργανα διακυβέρνησης του ΕΣΣ:

  • Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος (ESSC)
  • Partnership Group (PG)
  • Συνδιάσκεψη των Γενικών Διευθυντών των Εθνικών Στατιστικών Υπηρεσιών (DGINS)
  • Ευρωπαϊκός Συμβουλευτικός Φορέας για τη Διακυβέρνηση στον τομέα της Στατιστικής (ESGAB)
  • Ευρωπαϊκή Στατιστική Συμβουλευτική Επιτροπή (ESAC)
  • Ευρωπαϊκό Στατιστικό Φόρουμ (ESF)
Σχετικός σύνδεσμος: http://ec.europa.eu/eurostat/web/ess/about-us/ess-gov-bodies