Στον κόσμο

European Big Data Hackathon

Βρυξέλλες, 13-15 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Νέες Τεχνικές και Τεχνολογίες για τις Στατιστικές, 2017 [New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS) 2017]

Hackathon

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη διοργάνωση διαγωνισμού “European Big Data Hackathon” (Βρυξέλλες, 13-15 Μαρτίου 2017) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του συνεδρίου για τις Νέες Τεχνικές και Τεχνολογίες για τις Στατιστικές, 2017 [New Techniques and Technologies for Statistics (NTTS 2017)]

 

14/3/2017 - Ανακοίνωση σχετικά με τη διεξαγωγή του διαγωνισμού “European Big Data Hackathon”

19/10/2016 - Ανακοίνωση σχετικά με το διαγωνισμό “European Big Data Hackathon”