Εκδότης Αντικειμένων

Ανακοίνωση παράτασης ολοκλήρωσης του 2ου σταδίου του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση σχετικά με δηλώσεις για αυτοκτονίες

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Ναυτολογηθέντες Έλληνες Ναυτικοί για το έτος 2018

Ανακοίνωση ανάρτησης αρχείων δημόσιας χρήσης στον ιστοχώρο της ΕΛΣΤΑΤ

Αποτελέσματα Διαγωνισμού Γραφιστικής για το λογότυπο της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών 2021

Ανακοίνωση δημοσίευσης πινάκων από το Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων

Ανακοίνωση δημοσίευσης των Δελτίου Τύπου Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακός και Τεχνολογικός Τομέας), λήξης ακαδημαϊκού έτους 2016/2017

Διευκρινίσεις Σχετικά με τον Προσδιορισμό του Ποσοστού Ανεργίας

Ανακοίνωση για την ανάρτηση διευκρινίσεων / διορθώσεων 1ης φάσης του Διαγωνισμού στη Στατιστική

Ανακοίνωση για τη διενέργεια του EU Datathon