Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης των Δελτίων Τύπου για τις Αφίξεις και Διανυκτερεύσεις στα Καταλύματα Ξενοδοχειακού Τύπου και Κάμπινγκ και για την Έρευνα Ποιοτικών Χαρακτηριστικών Ημεδαπών Τουριστών

Δελτίο Τύπου για τη συμμετοχή της ΕΛΣΤΑΤ στην 82η ΔΕΘ

Ενημερωτικό σημείωμα για την αναστολή του Δελτίου Τύπου εκτίμησης (flash) για το ΑΕΠ

Αναβολή δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου των Περιβαλλοντικών Φόρων και των Λογαριασμών Αερίων Ρύπων

Αλλαγή ημέρας ανακοίνωσης Τριμηνιαίων Μ-Χ Λογαριασμών ΓΚ

Εκπαιδευτικές επισκέψεις στην ΕΛΣΤΑΤ

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου "Αφίξεις από το εξωτερικό μη κατοίκων στην Ελλάδα"

Αναβολή Δελτίων Τύπου των Περιβαλλοντικών Φόρων και Λογαριασμών Αερίων Ρύπων που είχαν προγραμματιστεί για τις 30/06/2017.

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Εργατικών Ατυχημάτων έτους 2015

Αναβολή δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών έτους 2016