Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης των Δελτίων Τύπου για τις έρευνες Διάρθρωσης των Επιχειρήσεων έτους 2014

Ανακοίνωση αναβολής δημοσίευσης του Δελτίου Τύπου Διάρθρωση και Κατανομή των Αμοιβών έτους 2014

Δελτίο Τύπου συμμετοχής της ΕΛΣΤΑΤ στην 81η ΔΕΘ

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανακοίνωση για τους χρήστες των στατιστικών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Δείκτης Μισθών στο Σύνολο της Οικονομίας Β΄ τριμήνου 2016

Ανακοίνωση για την παροχή μικροδεδομένων στατιστικών ερευνών, Αύγουστος 2016

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Προσδόκιμο Υγείας (2013)

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Δείκτες Απασχόλησης, Ωρών Εργασίας και Αμοιβών A΄ τριμήνου 2016

Ανακοίνωση για το Δελτίο Τύπου Κενές Θέσεις Εργασίας A΄ τριμήνου 2016