Στατιστική Παιδεία στη χώρα μας

Σας καλωσορίζουμε στην ειδική ιστοσελίδα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που έχει ως στόχο την εδραίωση της Στατιστικής Παιδείας στη χώρα μας. Το όραμα μας είναι η δημιουργία μιας διαρκούς και εξελικτικής σχέσης μεταξύ των εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευτικών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.