Χρήσιμα shapefiles θα βρείτε εδώ.

Το shapefile που θα προσθέσετε θα πρέπει να είναι σε μορφή ZIP (αν είναι π.χ. σε μορφή rar , θα πρέπει να μετατραπεί).

Προσοχή !! Οι εγγραφές (records) του shapefile δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις 1000.

Μεταβείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.