Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Υγείας. Ημερομηνία δημοσίευσης: 15.06.2016

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Έρευνα Χρήσης Χρόνους. Ημερομηνία δημοσίευσης: 13.04.2016