Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
Προϊστάμενος/η Ζαχαρίου Στέλιος
Τηλέφωνα 213 1352173, 210 4852173
Γραμματεία 213 1352921, 213 1352927
Φαξ 213 1352948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email s.zachariou@statistics.gr, lfs@statistics.gr
Επιστροφή

Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981 / 2016

Ετήσιες χρονοσειρές Έρευνας Εργατικού Δυναμικού από το 1981, 2016