Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας
Προϊστάμενος/η Γιασαφάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352136, 210 4852136
Γραμματεία 213 1352762, 213 1352807
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.giasafakis@statistics.gr
Επιστροφή

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Καθαρές Παροχές / 2011

Χρονοσειρά

Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Αναπηρία (σε εκατομ. €) (2007 - 2011)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Ανεργία (σε εκατομ. €) (2007 - 2011)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Ασθένεια (σε εκατομ. €) (2007 - 2011)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Γήρας (σε εκατομ. € ) (2007 - 2011)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Κοινωνικός Αποκλεισμός (σε εκατομ. €) (2007 - 2011)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Οικογένεια/Τέκνα (σε εκατομ. €) (2007 - 2011)
Αναλυτικός πίνακας καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Χηρεία (σε εκατομ. €) (2007 - 2011)
Καθαρές παροχές κοινωνικής προστασίας με το Σύστημα Esspros (2007 - 2011)
Ποσοστιαία κατανομή κατά λειτουργία των καθαρών παροχών κοινωνικής προστασίας με το σύστημα ESSPROS (2007 - 2011)