Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - λήξη / 2015

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - λήξη, 2015

Πίνακας

01L. Εκπαιδευτικές Μονάδες και τρόπος λειτουργίας τους κατά τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό - Λήξη
03AL. Διδακτικό Προσωπικό κατά τύπο σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο, περιφέρεια και νομό-Λήξη
03L.Διδακτικό Προσωπικό Δημοσίων σχολικών μονάδων, κατά φύλο, κλάδο, ιδιότητα, τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό-Λήξη
4AL. Διδακτικό Προσωπικό με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή ή σχολική ψυχολογία, κατά φύλο, τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό – Λήξη
05AL. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, κατά τύπο σχολικής μονάδας, έτος γέννησης και φύλο, περιφέρεια και νομό - Λήξη
05L. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό & Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, κατά τύπο σχολικής μονάδας, ειδικότητα, φύλο, περιφέρεια και νομό - Λήξη
06L.Λοιπό Προσωπικό, κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, καθεστώς απασχόλησης (πλήρους, μερικής), περιφέρεια και νομό - Λήξη
07AL. Μαθητές κατά τύπο σχολικής μονάδας, έτος γέννησης, φύλο, κατηγορία ειδικής εκπαιδευτικής ανάγκης, περιφέρεια και νομό - Λήξη
07ΒL. Μαθητές στα Ειδικά Δημοτικά-Γυμνάσια-Επαγγελματικά Γυμνάσια-ΤΕΕ Α’ βαθμίδας-ΕΕΕΕΚ, κατά έτος γέννησης, φύλο, τάξη φοίτησης, περιφέρεια και νομό – Λήξη
10AL. Αλλοδαποί Μαθητές κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, υπηκοότητα, περιφέρεια και νομό – Λήξη
11ΑL. Νεοεισερχόμενοι μαθητές στα Ειδικά Λύκεια και ΤΕΕ Β’ βαθμίδας- Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, κατά έτος γέννησης, φύλο, περιφέρεια και νομό – Λήξη
11ΒL. Νεοεισερχόμενοι μαθητές στα ΤΕΕ Β’ βαθμίδας- Ειδικά Επαγγελματικά Λύκεια, κατά φύλο, ειδικότητα, περιφέρεια και νομό – Λήξη
11CL. Νεοεισερχόμενοι μαθητές στα Ειδικά Δημοτικά, κατά φύλο, ειδικότητα, περιφέρεια και νομό – Λήξη
11DL. Νεοεισερχόμενοι μαθητές στα Ειδικά Γυμνάσια, ΕΕΕΕΚ, ΤΕΕ Α’ βαθμίδας - Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια, κατά φύλο, ειδικότητα, περιφέρεια και νομό – Λήξη
IL. Σχολικές Μονάδες κατά φορέα, τύπο σχολικής μονάδας, περιφέρεια και νομό – Λήξη
IIL. Διδακτικό Προσωπικό και Μαθητές, κατά τύπο σχολικής μονάδας, φύλο, περιφέρεια και νομό – Λήξη