Ιστορικό
Απρίλιος 2017
Μάρτιος 2017
Φεβρουάριος 2017
Ιανουάριος 2017
Δεκέμβριος 2016
Νοέμβριος 2016
Οκτώβριος 2016
Σεπτέμβριος 2016
Αύγουστος 2016
Ιούλιος 2016
Ιούνιος 2016
Μάϊος 2016
Απρίλιος 2016
Μάρτιος 2016
Φεβρουάριος 2016
Ιανουάριος 2016
Δεκέμβριος 2015
Νοέμβριος 2015
Οκτώβριος 2015
Σεπτέμβριος 2015
Αύγουστος 2015
Ιούλιος 2015
Ιούνιος 2015
Μάϊος 2015
Απρίλιος 2015
Μάρτιος 2015
Φεβρουάριος 2015
Ιανουάριος 2015
Δεκέμβριος 2014
Νοέμβριος 2014
Οκτώβριος 2014
Σεπτέμβριος 2014
Αύγουστος 2014
Ιούλιος 2014
Ιούνιος 2014
Μάϊος 2014
Απρίλιος 2014
Μάρτιος 2014
Φεβρουάριος 2014
Ιανουάριος 2014
Δεκέμβριος 2013
Νοέμβριος 2013
Οκτώβριος 2013
Σεπτέμβριος 2013
Αύγουστος 2013
Ιούλιος 2013
Ιούνιος 2013
Μάϊος 2013
Απρίλιος 2013
Μάρτιος 2013
Φεβρουάριος 2013
Ιανουάριος 2013
Δεκέμβριος 2012
Νοέμβριος 2012
Οκτώβριος 2012
Σεπτέμβριος 2012
Αύγουστος 2012
Ιούλιος 2012
Ιούνιος 2012
Μάϊος 2012
Απρίλιος 2012
Μάρτιος 2012
Φεβρουάριος 2012
Ιανουάριος 2012
Δεκέμβριος 2011
Νοέμβριος 2011
Οκτώβριος 2011
Σεπτέμβριος 2011
Αύγουστος 2011
Ιούλιος 2011
Ιούνιος 2011
Μάϊος 2011
Απρίλιος 2011
Μάρτιος 2011
Φεβρουάριος 2011
Ιανουάριος 2011
Δεκέμβριος 2010
Νοέμβριος 2010
Οκτώβριος 2010
Σεπτέμβριος 2010
Αύγουστος 2010
Ιούλιος 2010
Ιούνιος 2010
Μάϊος 2010
Απρίλιος 2010
Μάρτιος 2010
Φεβρουάριος 2010
Ιανουάριος 2010
Δεκέμβριος 2009
Νοέμβριος 2009
Οκτώβριος 2009
Σεπτέμβριος 2009
Αύγουστος 2009
Ιούλιος 2009
Ιούνιος 2009
Μάϊος 2009
Απρίλιος 2009
Μάρτιος 2009
Φεβρουάριος 2009
Ιανουάριος 2009
Δεκέμβριος 2008
Νοέμβριος 2008
Οκτώβριος 2008
Σεπτέμβριος 2008
Αύγουστος 2008
Ιούλιος 2008
Ιούνιος 2008
Μάϊος 2008
Απρίλιος 2008
Μάρτιος 2008
Φεβρουάριος 2008
Ιανουάριος 2008
Δεκέμβριος 2007
Νοέμβριος 2007
Οκτώβριος 2007
Σεπτέμβριος 2007
Αύγουστος 2007
Ιούλιος 2007
Ιούνιος 2007
Μάϊος 2007
Απρίλιος 2007
Μάρτιος 2007
Φεβρουάριος 2007
Ιανουάριος 2007
Δεκέμβριος 2006
Νοέμβριος 2006
Οκτώβριος 2006
Σεπτέμβριος 2006
Αύγουστος 2006
Ιούλιος 2006
Ιούνιος 2006
Μάϊος 2006
Απρίλιος 2006
Μάρτιος 2006
Φεβρουάριος 2006
Ιανουάριος 2006
Δεκέμβριος 2005
Νοέμβριος 2005
Οκτώβριος 2005
Σεπτέμβριος 2005
Αύγουστος 2005
Ιούλιος 2005
Ιούνιος 2005
Μάϊος 2005
Απρίλιος 2005
Μάρτιος 2005
Φεβρουάριος 2005
Ιανουάριος 2005
Δεκέμβριος 2004
Νοέμβριος 2004
Οκτώβριος 2004
Σεπτέμβριος 2004
Αύγουστος 2004
Ιούλιος 2004
Ιούνιος 2004
Μάϊος 2004
Απρίλιος 2004
Μάρτιος 2004
Φεβρουάριος 2004
Ιανουάριος 2004
Δεκέμβριος 2003
Νοέμβριος 2003
Οκτώβριος 2003
Σεπτέμβριος 2003
Αύγουστος 2003
Ιούλιος 2003
Ιούνιος 2003
Μάϊος 2003
Απρίλιος 2003
Μάρτιος 2003
Φεβρουάριος 2003
Ιανουάριος 2003
Δεκέμβριος 2002
Νοέμβριος 2002
Οκτώβριος 2002
Σεπτέμβριος 2002
Αύγουστος 2002
Ιούλιος 2002
Ιούνιος 2002
Μάϊος 2002
Απρίλιος 2002
Μάρτιος 2002
Φεβρουάριος 2002
Ιανουάριος 2002
Δεκέμβριος 2001
Νοέμβριος 2001
Οκτώβριος 2001
Σεπτέμβριος 2001
Ιανουάριος 2001
Ιανουάριος 2000
Ιανουάριος 1999
Ιανουάριος 1959

Μεθοδολογικά Στοιχεία

Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) (Ιανουάριος 2015 - )
Euro-SDMX δομή μεταδεδομένων (ESMS) (Ιανουάριος 2015 - )
Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΔΤΚ (Ιανουάριος 2014 - )
Ενημερωτικό Σημείωμα για τον ΔΤΚ (Ιανουάριος 2014 - )
Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ (Ιανουάριος 2016 - )
Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ (Ιανουάριος 2016 - )
Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ (Ιανουάριος 2015 - )
Ενημερωτικό σημείωμα για τον ΔΤΚ και ΕνΔΤΚ (Ιανουάριος 2015 - )
Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) (Ιανουάριος 2015 - )
Ενιαία Μορφή Δομής Μεταδεδομένων (SIMS) (Ιανουάριος 2015 - )
Ερευνώμενα είδη ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 2015 - )
Ερευνώμενα είδη ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 2015 - )
Μεθοδολογικό Δημοσίευμα ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 2011 - )
Μεθοδολογικό Δημοσίευμα ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 2011 - )
Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες (Ιανουάριος 2016 - )
Συνοπτική έκθεση ποιότητας για χρήστες (Ιανουάριος 2016 - )
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Οικονομικών και Βραχυχρόνιων Δεικτών
Τμήμα Τμήμα Λιανικών Τιμών και Τιμαρίθμων
Προϊστάμενος/η Γλένης Μιχαήλ
Τηλέφωνα 213 1352128, 210 4852128
Γραμματεία 213 1352722, 213 1352751
Φαξ 213 1352724
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email m.glenis@statistics.gr
Επιστροφή

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εθνικός Δείκτης / Απρίλιος 2017

Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) - Εθνικός Δείκτης, Απρίλιος 2017

Χρονοσειρά

01. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2009=100,0) (Ιανουάριος 1959 - )
01. Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2009=100,0) (Ιανουάριος 1959 - )
02. Εξέλιξη της αξίας της νομισματικής μονάδας της Ελλάδος (ετησίως), βάσει του Γενικού ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 1959 - )
02. Εξέλιξη της αξίας της νομισματικής μονάδας της Ελλάδος (ετησίως), βάσει του Γενικού ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 1959 - )
03. Συγκρίσεις Γενικού Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (2009=100,0) (Ιανουάριος 2001 - Απρίλιος 2017)
04. Μηνιαια Εξέλιξη Γενικου ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 1959 - Απρίλιος 2017)
05. Συγκρίσεις δωδεκάμηνων περιόδων Γενικού ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 1959 - Απρίλιος 2017)
06. Μηνιαίοι υπο-δείκτες ομάδων ειδών ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 1999 - Απρίλιος 2017)
07. Μηνιαίοι υποδείκτες oμάδων, υπο-ομάδων και ειδών ΔΤΚ (2009=100,0) (Ιανουάριος 2017 - Απρίλιος 2017)
08. Δείκτες Αγαθών, Υπηρεσιών και Πυρήνα Πληθωρισμού (2009=100,0) (Ιανουάριος 2009 - Απρίλιος 2017)