Ελληνική Στατιστική Ολυμπιάδα


Δικαίωμα συμμετοχής στη Στατιστική Ολυμπιάδα έχουν ομάδες αποτελούμενες από 1 έως 3 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:

 • 1η κατηγορία: κάτοχοι Απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Γενικά και Τεχνικά Λύκεια – δημόσια και ιδιωτικά), ηλικίας συνήθως 16-18 ετών,
 • 2η κατηγορία: κάτοχοι Απολυτηρίου υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας συνήθως 14-16 ετών.

Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει έναν καθηγητή, ο οποίος θα εγγράφει τους μαθητές στο διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα επιβλέπει την εργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια της Στατιστικής Ολυμπιάδας.

Στην 1η φάση του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις, με διαφορετικό επίπεδο δυσκολίας, σχετικά με στατιστικά δεδομένα και έννοιες, ως ακολούθως:

 • Το τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων (10 ερωτήσεις),
 • Το τεστ που αφορά στη χρήση πηγών επίσημων στατιστικών δεδομένων (10 ερωτήσεις),
 • Το τεστ που αφορά στην ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων (10 ερωτήσεις).

Στη 2η φάση οι διαγωνιζόμενες ομάδες θα πρέπει να διενεργήσουν μία στατιστική έρευνα και ανάλυση από ένα σύνολο δεδομένων (dataset) σε μορφή excel, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιαστούν από τις ομάδες σε power point. Η νικήτρια ομάδα σε κάθε κατηγορία θα είναι αυτή που θα λάβει την υψηλότερη τελική βαθμολογία.

Το έπαθλο για κάθε έναν μαθητή των δύο νικητριών ομάδων, καθώς και για τον επιβλέποντα καθηγητή, θα είναι ένα tablet, το οποίο θα απονεμηθεί σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της ΕΛΣΤΑΤ. Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα λάβουν αναμνηστικό έπαινο για τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Στη συνέχεια, οι νικήτριες ομάδες (μία για κάθε κατηγορία), κάθε κράτους μέλους, θα έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αγγλική γλώσσα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

  Κατεβάστε τους κανόνες  Εγγραφή

Ευρωπαϊκή Στατιστική Ολυμπιάδα - ESO


Η Ευρωπαϊκή Στατιστική Ολυμπιάδα είναι ανοιχτή σε εκείνες τις ομάδες που έχουν κερδίσει στις αντίστοιχες εθνικές ολυμπιάδες και έχουν προταθεί από τις χώρες τους, προκειμένου να συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή.

  Περισσότερες πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα


Ελληνική Στατιστική ολυμπιάδα

 • Οκτώβριος 2017
  -
  Νοέμβριος 2017

  Εγγραφή Ομάδων

   

  Ομάδες αποτελούμενες από 1 έως 3 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ένας καθηγητής.

 • Δεκέμβριος 2017
  -
  Φεβρουάριος 2018

  Διαγωνισμός

   

  1η και 2η φάση.

 • Μάρτιος 2018
  -

  Αποτελέσματα

   

  Η νικήτρια ομάδα σε κάθε κατηγορία θα είναι αυτή που θα λάβει την υψηλότερη τελική βαθμολογία.

Επικοινωνία


 

Πειραιώς 46 και Επονιτών,
Πειραιάς, 18510

 

StatisticsOlympics@statistics.gr

 

+30 213 135 2184