Η παρούσα σελίδα εμφανίζεται με οπτικά σφάλματα λόγω απενεργοποιημένης Javascript.
Eνεργοποιήστε τη Javascript ώστε να έχετε πλήρη λειτουργικότητα της σελίδας.

 

   Main Employment Figures     

Main Portal Page > Main Employment Figures > Results

Unemployment rate by quarter


Source: Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.)


  Relevant file

Download the relevant file by clicking on the following link (Microsoft Excel file): ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ_ΕΕΔ_en.xls


  Comment

Unemployment rate by quarter.