Ενημερωτικό μήνυμα

Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα "Έρευνα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης" θα είναι εκτός λειτουργίας το επόμενο χρονικό διάστημα για τεχνικούς λόγους.