Ενημερωτικό μήνυμα

Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα υποβολής των μηνιαίων δελτίων τουριστικής κίνησης ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ είναι εκτός λειτουργίας.
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 213 1352942 - Απαρτόγλου Μαριάννα.