Πανελλήνιος Διαγωνισμός στη Στατιστική


Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό στη Στατιστική έχουν ομάδες αποτελούμενες από 1 έως 3 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσιας και ιδιωτικής), των ακόλουθων κατηγοριών:

  • κατηγορία Α: μαθητές Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων,
  • κατηγορία Β: μαθητές Γυμνασίου.

Κάθε ομάδα θα περιλαμβάνει έναν καθηγητή, ο οποίος θα εγγράφει τους μαθητές στο διαγωνισμό μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και θα επιβλέπει την εργασία τους καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Οι συμμετέχοντες, θα διαγωνισθούν σε δύο (2) στάδια. Μόνο οι ομάδες που θα προκριθούν και στα δύο αυτά στάδια του διαγωνισμού θα είναι μεταξύ των επικρατέστερων υποψηφίων για τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό Διαγωνισμό.

Η πρώτη εργασία θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής φόρμας στο διαδίκτυο και θα αποτελείται από τρία (3) τεστ με κλειστές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις αυτές θα έχουν τέσσερις (4) πιθανές απαντήσεις, εκ των οποίων μία (1) μόνο θα είναι η σωστή επιλογή.

Η δεύτερη εργασία θα αφορά στη δημιουργία μιας παρουσίασης σε μορφή PDF. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα θα πρέπει να πραγματοποιήσει ανάλυση ενός συνόλου δεδομένων σε excel. Το σύνολο δεδομένων θα είναι καθολικό και θα επιτρέπει τη διερεύνηση διαφορετικών πτυχών πληροφοριών, κατ’ επιλογή των συμμετεχόντων.

Πρώτο στάδιο εξέτασης:

  • Τεστ βασικών στατιστικών γνώσεων (10 ερωτήσεις),
  • Τεστ για τη χρήση των πηγών των επίσημων στατιστικών δεδομένων (10 ερωτήσεις),
  • Τεστ για την ερμηνεία στατιστικών αναφορών και πινάκων (10 ερωτήσεις).

Δεύτερο στάδιο εξέτασης:

  • Τεστ σχετικά με τα αποτελέσματα στατιστικών ερευνών.

Βραβεία
Κάθε μέλος των νικητριών ομάδων του εθνικού διαγωνισμού, μία από την κατηγορία Α και μία από την κατηγορία Β, καθώς και ο επιβλέπων καθηγητής, θα λάβουν τα ακόλουθα βραβεία:

  • Ένα tablet
  • Εκδόσεις και προωθητικό υλικό από την ΕΛΣΤΑΤ και τη Eurostat
  • Δίπλωμα νικητή

Η τελετή βράβευσης θα γίνει στο κτίριο της ΕΛΣΤΑΤ.

Στη συνέχεια, οι νικήτριες ομάδες (μία για κάθε κατηγορία), κάθε κράτους μέλους, θα έχουν το δικαίωμα να διαγωνιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αγγλική γλώσσα, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία.

  Κανόνες  Εγγραφή  Πρόσβαση στα τεστ - 2ο στάδιο!

 Ας διαβάσουμε:

 Ας εξασκηθούμε:

 Πρώτο στάδιο εξέτασης - Απαντήσεις

 Οι ομάδες που έχουν περάσει στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού!

 

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική


Ο Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός στη Στατιστική είναι ανοιχτός σε εκείνες τις ομάδες που έχουν κερδίσει στους αντίστοιχους εθνικούς διαγωνισμούς και έχουν προταθεί από τις χώρες τους, προκειμένου να συμμετέχουν στον ευρωπαϊκό.

 

  Κατεβάστε τους κανόνες  Περισσότερες πληροφορίες

Χρονοδιάγραμμα


Πανελλήνιος Διαγωνισμός


Περίοδος εγγραφής: 20 Οκτωβρίου 2017 - 2 Φεβρουαρίου 2018

Περίοδος διαγωνισμού για το 1ο στάδιο εξέτασης: 5 - 14 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου σταδίου εξέτασης: 16 Φεβρουαρίου 2018

Περίοδος διαγωνισμού για το 2ο στάδιο εξέτασης: 20 Φεβρουαρίου - 9 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού: 27 Μαρτίου 2018

Τελετή απονομής βραβείων στην ΕΛΣΤΑΤ: 30 Μαρτίου 2018

 

Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός


Περίοδος εγγραφής: 9 - 13 Απριλίου 2018

Περίοδος διαγωνισμού: 16 Απριλίου - 4 Μαΐου 2018

Παρουσίαση των βίντεο: 18 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση νικητριών ομάδων: 23 Μαΐου 2018

Τελετή βράβευσης στο συνέδριο Q2018 στην Κρακοβία (Πολωνία): 27 - 28 Ιουνίου 2018

Επικοινωνία


 

Πειραιώς 46 και Επονιτών,
Πειραιάς, 18510

 

StatisticsCompetition@statistics.gr

 

+30 213 135 2184