Ενημερωτικό μήνυμα

Σας ενημερώνουμε ότι το online σύστημα υποβολής των μηνιαίων δελτίων τουριστικής κίνησης ΞΕΝΙΟΣ ΖΕΥΣ θα είναι εκτός λειτουργίας από τις 21-2-2018 ώρα 15:00 έως 22-2-2018 ώρα 11.00 π.μ.
Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 213 1352942 - Απαρτόγλου Μαριάννα.