Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Προϊστάμενος/η Μπράτη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352052, 210 4852052
Γραμματεία 213 1352476, 213 1352472
Φαξ 213 1352473
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.brati@statistics.gr
Επιστροφή

Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων / 2005

Πίνακας

33. Εκμεταλλεύσεις με αιγοειδή την 1η Νοεμβρίου του έτους κατά τάξεις μεγέθους του αριθμού των ζώων
35. Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζωών κατά κατηγόρια και τάξεις μεγέθους χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης αυτών
36. Εκμεταλλεύσεις με ιδιόκτητα ζώα την 1η Νοεμβρίου του έτους και αριθμός αυτών κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων και είδη ζώων
37. Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζωών με βοοειδή, βουβάλια την 1η Νοεμβρίου του έτους, κατά κατηγόρια και τάξεις μεγέθους αριθμού βοοειδών
38. Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζωών με χοίρους την 1η Νοεμβρίου του έτους κατά τάξεις μεγέθους του αριθμού χοίρων
39. Εκμεταλλεύσεις με προβατοειδή και προβατίνες αναπαραγωγής την 1η Νοεμβρίου του έτους κατά τάξεις μεγέθους του αριθμού των ζώων
40. Εκμεταλλεύσεις με κυψέλες μελισσών και αριθμός κυψελών κατά τάξεις μεγέθους του αριθμού αυτών
41. Εκμεταλλεύσεις με πουλερικά και κουνέλια και αριθμός κεφαλών κατά τάξεις μεγέθους του αριθμού αυτών