Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Προϊστάμενος/η Μπράτη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352052, 210 4852052
Γραμματεία 213 1352476, 213 1352472
Φαξ 213 1352473
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.brati@statistics.gr
Επιστροφή

Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων / 2000

Πίνακας

A08. Εκμεταλλεύσεις και αριθμός ζώων αυτών, κατά κατηγορία, κατά τάξεις μεγέθους και κατά ορεινότητα
B36. Εκμεταλλεύσεις με Βοοειδή και Αριθμός Ζώντων αυτών κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Βοοειδών
B37. Εκμεταλλεύσεις με Βοοειδή και Αριθμός Ζώντων αυτών κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B38. Εκμεταλλεύσεις με Προβατοειδή και Αριθμός Ζώντων αυτών κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού των Ζώων
B38A. Εκμεταλλεύσεις με Προβατοειδή και Αριθμός Ζώντων αυτών κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B39. Εκμεταλλεύσεις με Αιγοειδή και Αριθμός Ζώντων αυτών κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού των Ζώων
B39A. Εκμεταλλεύσεις με Αιγοειδή και Αριθμός Ζώντων αυτών κατά Κατηγορία και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
E06. Εκμεταλλεύσεις και Αριθμός Ζώων κατά Είδος, Περιφέρεια και Νομό