Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Ζωικού και Φυτικού Κεφαλαίου
Προϊστάμενος/η Οικονομάκου Μαρία
Τηλέφωνα 213 1352053, 210 4852053
Γραμματεία 213 1352478, 213 1352467
Φαξ 213 1352474
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email m.oikonomakou@statistics.gr
Επιστροφή

Έρευνες Φυτικού Κεφαλαίου / 2015

Οι έρευνες αυτές είναι η έρευνα αμπελουργικών καλλιεργειών και η έρευνα οπωροφόρων δένδρων.

Έρευνες Φυτικού Κεφαλαίου, 2015

Πίνακας

01. Αριθμός εκμεταλλεύσεων και εκτάσεις με αμπελώνες παραγωγικής και μη ηλικίας κατά τύπο παραγωγής
02. Αριθμός εκμεταλλεύσεων με αμπελώνες κατά τύπο παραγωγής και περιφέρεια
03. Εκτάσεις με αμπελώνες κατά τύπο παραγωγής και περιφέρεια
04. Αριθμός εκμεταλλεύσεων με αμπελώνες κατά τύπο παραγωγής και τάξη μεγέθους της εκμετάλλευσης
05. Εκτάσεις με αμπελώνες κατά τύπο παραγωγής και τάξη μεγέθους της εκμετάλλευσης
06. Οινοποιήσιμες ποικιλίες με τουλάχιστον 5.000 στρέμματα στο σύνολο της χώρας. Αριθμός εκμεταλλεύσεων ανά ηλικία
07. Οινοποιήσιμες ποικιλίες με τουλάχιστον 5.000 στρέμματα στο σύνολο της χώρας. Εκτάσεις ανά ηλικία
08. Σημαντικότερη οινοποιήσιμη ποικιλία ανά περιφέρεια. Αριθμός εκμεταλλεύσεων και εκτάσεις
09. Αριθμός εκμεταλλεύσεων με αμπελώνες κατά βαθμό εξειδίκευσης και τάξη μεγέθους της εκμετάλλευσης
10. Εκτάσεις με αμπελώνες κατά βαθμό εξειδίκευσης και τάξη μεγέθους της εκμετάλλευσης