Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Προϊστάμενος/η Μπράτη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352052, 210 4852052
Γραμματεία 213 1352476, 213 1352472
Φαξ 213 1352473
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.brati@statistics.gr
Επιστροφή

Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις / 2003

Πίνακας

01. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις, με διάκριση σε μικτές, γεωργικές και κτηνοτροφικές, κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
02. Εκμεταλλεύσεις και Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση αυτών ανάλογα με τη Νομική Μορφή τους κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
03. Βασική κατανομή της συνολικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων αυτών
04. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις κατά μορφή κατοχής και κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
05. Κατάτμηση της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης των Εκμεταλλεύσεων σε Αγροτεμάχια, Μέση Έκταση ανά Εκμετάλλευση και ανά Αγροτεμάχιο
06. Εκμεταλλεύσεις, Εκτάσεις και Αριθμός Αγροτεμαχίων και Κατανομή των Εκμεταλλεύσεων κατά Αριθμό Αγροτεμαχίων και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
07. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Αγραναπαύσεις και Χρησιμοποιούμενα Μόνιμα Λιβάδια και Βοσκότοποι κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
09. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις αυτών κατά κύρια χρήση του εδάφους τους και κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης αυτών
11. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις κατά βασικά είδη ετησίων καλλιεργειών και κατά τάξεις μεγέθους εκτάσεων των καλλιεργειών αυτών
12. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με δημητριακά για την παραγωγή καρπού κατά τάξεις μεγέθους εκτάσεων ετησίων καλλιεργειών
13. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με όσπρια για ξηρό καρπό, βρώσιμα ή κτηνοτροφικά, κατά τάξεις μεγέθους εκτάσεων ετησίων καλλιεργειών
14. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με βιομηχανικά φυτά κατά τάξεις μεγέθους εκτάσεων ετησίων καλλιεργειών
15. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με νωπά λαχανικά, πεπονοειδή, φράουλες, άνθη και διακοσμητικά φυτά και καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών
16. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με καλλιέργειες θερμοκηπίων κατά τάξεις μεγέθους καλλιεργειών κάτω από καλύμματα
17. Εκμεταλλεύσεις με Αγραναπαύσεις κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων αυτών και της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης τους
18. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Δενδρωδεις Καλλιέργειες, κατά Τάξεις Μεγέθους των Καλλιεργειών αυτών και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης των Εκμεταλλεύσεων αυτών
19. Εκμεταλλεύσεις και εκτάσεις με κανονικούς δενδρώνες κατά κατηγορία δένδρων και τάξεις μεγέθους των εκτάσεων αυτών
20. Εκμεταλλεύσεις με εσπεριδοειδή σε κανονικούς δενδρώνες κατά τάξεις μεγέθους των εκτάσεων αυτών
21. Εκμεταλλεύσεις με οπωροφόρα σε κανονικούς δενδρώνες κατά τάξεις μεγέθους των εκτάσεων αυτών
22. Εκμεταλλεύσεις με δένδρα για καρπούς με κέλυφος κατά τάξεις μεγέθους των εκτάσεων αυτών
23. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Αμπέλια κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων τους και της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
24. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις με Αμπέλια κατά Κατηγόρια και κατά Τάξεις Μεγέθους των Εκτάσεων αυτών
25. Εκμεταλλεύσεις με Συγκαλλιέργειες και Εκτάσεις αυτών, κατά Είδος Συγκαλλιέργειας και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης των Εκμεταλλεύσεων
26. Εκμεταλλεύσεις με Δευτερεύουσες Διαδοχικές Καλλιέργειες και Εκτάσεις αυτών, κατά Είδος Διαδοχικών Καλλιεργειών και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης των Εκμεταλλεύσεων
27. Εκμεταλλεύσεις με αρδευόμενες και αρδευθείσες εκτάσεις, κατά τάξεις μεγέθους των αρδευθεισών εκτάσεων και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
29. Εκμεταλλεύσεις με αρδευθείσες εκτάσεις, κατά κατηγορία καλλιέργειας και κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης
32. Εκμεταλλεύσεις με Επιδοτούμενη Προσωρινή Παύση Καλλιεργειών κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Έκτασης των Εκμεταλλεύσεων
51. Εκμεταλλεύσεις οι οποίες καλλιεργούν μανιτάρια, κατά τάξεις μεγέθους της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης των εκμεταλλεύσεων αυτών