Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πρωτογενή Τομέα
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Διάρθρωσης Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων
Προϊστάμενος/η Μπράτη Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352052, 210 4852052
Γραμματεία 213 1352476, 213 1352472
Φαξ 213 1352473
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.brati@statistics.gr
Επιστροφή

Απασχόληση / 2000

Πίνακας

A05. Κατανομή των Εκμεταλλεύσεων και της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης Αυτών, ανάλογα με τη Νομική Μορφή, την Τήρηση Λογιστικών Βιβλίων, τον Προορισμό των Προϊόντων τους, την Γεωργική. Εκπαίδευση των Κατόχων Ή των Διαχειριστών τους, τη Συμμετοχ
B27. Απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά Κατηγορία και Ημερομίσθια αυτών κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Ημερών Απασχόλησης
B27A. Άρρενες Απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά Κατηγορία και Ημερομίσθια αυτών κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Ημερών Απασχόλησης
B27B. Θήλεις Απασχολούμενοι στις Εκμεταλλεύσεις κατά Κατηγορία και Ημερομίσθια αυτών κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Ημερών Απασχόλησης
B28. Εκμεταλλεύσεις και Εκτάσεις κατά Αριθμό Μονίμως Απασχολουμένων και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B29. Εκμεταλλεύσεις και Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση των Εκμεταλλεύσεων που Ανήκουν σε Φυσικά Πρόσωπα, κατά Τάξεις Ηλικιών των Κατόχων τους και κατά Τάξεις Μεγέθους της Χρησιμοποιούμενης Γεωργικής Έκτασης αυτών
B30. Εκμεταλλεύσεις και Χρησιμοποιούμενη Γεωργική Έκταση των Εκμεταλλεύσεων που Ανήκουν σε Φυσικά Πρόσωπα, κατά Τάξεις Ηλικιών των Κατόχων τους και κατά Τάξεις Μεγέθους του Αριθμού Ημερών Απασχόλησης αυτών
B31. Κατανομή των Κατόχων των Εκμεταλλεύσεων και Απασχολουμένων Μελών του Νοικοκυριού αυτών κατά Περίπτωση Απασχόλησης και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Ημερών Απασχόλησης
B31A. Κατανομή των Αρρένων Κατόχων των Εκμεταλλεύσεων και Απασχολουμένων Μελών του Νοικοκυριού αυτών κατά Περίπτωση Απασχόλησης και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Ημερών Απασχόλησης
B31B. Κατανομή των Θηλέων Κατόχων των Εκμεταλλεύσεων και Απασχολουμένων Μελών του Νοικοκυριού αυτών κατά Περίπτωση Απασχόλησης και κατά Τάξεις Μεγέθους Αριθμού Ημερών Απασχόλησης
E04. Κατανομή των κατόχων εκμεταλλεύσεων και των απασχολούμενων μελών των νοικοκυριών τους, κατά ομάδες ηλικιών, φύλο και Περιφέρεια
E07. Αριθμός απασχολούμενων στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων κατά κατηγορία και ημέρες απασχόλησης εποχικών εργατών κατά Περιφέρεια και Νομό