Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Τομέα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Τμήμα Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Προϊστάμενος/η Παπανδρέου Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352187, 210 4852187
Γραμματεία 213 1353090, 213 1353085
Φαξ 213 1353059
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.papandreou@statistics.gr
Επιστροφή

Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων 100 ΚΟΧ και άνω / 1999

Πίνακας

01. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεως τους
02. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεώς τους, κατά κατηγορία πλοίων
03. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεώς τους, κατά θαλάσσια περιοχή, όπου συνέβη το ατύχημα
04. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεώς τους και την κατάσταση στην οποία βρισκόταν το πλοίο όταν συνέβη το ατύχημα
05. Ναυτικά ατυχήματα ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεώς τους και το σημείο θαλάσσιας περιοχής όπου συνέβη το ατύχημα
06. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, παθόντα ναυτικό ατύχημα, ανάλογα με την κατηγορία των πλοίων και το αποτέλεσμα του ατυχήματος, συγκριτικά με τη δύναμη του εμπορικού στόλου, και παθόντα πρόσωπα εξαιτίας του ατυχήματος
07. Κατανομή των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω , παθόντων ναυτικό ατυχήματα, ανάλογα με το αποτέλεσμα και το γεγονός προκλήσεώς τους
08. Συγκριτικός πίνακας της δυνάμεως του ελληνικού εμπορικού στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ και άνω) και των διαγραφέντων από αυτήν λογω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος
09. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος, κατά ομάδες ηλικιών
10. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με την εποχή (και το μήνα) του έτους και το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος
11. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το γεγονός προκλήσεως του ατυχήματος και την αιτία στην οποία αποδίδεται
12. Ελληνικά εμπορικά πλοία, 100 ΚΟΧ και άνω, διαγραφέντα από τη δύναμη του Ελληνικού εμπορικού στόλου, λόγω ναυτικού ατυχήματος, ανάλογα με το βαθμό ευθύνης και την ειδικότητα των υπαιτίων του ναυτικού ατυχήματος