Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Στατιστικών Πληθυσμού και Αγοράς Εργασίας
Τμήμα Τμήμα Έρευνας Εργατικού Δυναμικού
Προϊστάμενος/η Βατικιώτης Δημήτριος
Τηλέφωνα 213 1352173, 210 4852173
Γραμματεία 213 1352921, 213 1352927
Φαξ 213 1352948
Διεύθυνση Πειραιώς 46 και Επονιτών, ΤΚ 18510, Πειραιάς
Email lfs@statistics.gr, d.vatikiotis@statistics.gr
Επιστροφή

Ειδική Έρευνα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων / 2012

Δελτίο Τύπου

Πίνακας

01α. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά ηλικία και κατάσταση απασχόλησης
02α. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά ηλικία και επίπεδο εκπαίδευσης
03α. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά ηλικία και φύλο
04α. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατά περιφέρεια και φύλο
05α. Άτομα που εγκατέλειψαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς να το ολοκληρώσουν
06α. Επίπεδο εκπαίδευσης ερευνηθέντων κατά ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων τους
07α. Επιθυμία για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και σημαντικότερο εμπόδιο για τη παρακολούθηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
08α. Μέσος μηνιαίος αριθμός ωρών εκπαίδευσης εκτός τυπικού συστήματος σε κατά φύλο, ηλικία, κατάσταση απασχόλησης και επίπεδο εκπαίδευσης
09α. Ποσοστό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτός επισήμου εκπαιδευτικού συστήματος στις οποίες οι ερευνόμενοι συμμετείχαν για επαγγελματικούς λόγους
10α. Ποσοστό συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες κατά φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης και κατάσταση απασχόλησης