Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας
Προϊστάμενος/η Γιασαφάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352136, 210 4852136
Γραμματεία 213 1352762, 213 1352807
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.giasafakis@statistics.gr
Επιστροφή

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Δαπάνες / 2011

Χρονοσειρά

01.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Οικογένεια-Τέκνα (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2015)
02.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Γήρας (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2015)
03.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Ασθένεια (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2015)
04.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Κοινωνικός Αποκλεισμός (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2015)
05.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Χηρεία (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2015)
06.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Ανεργία (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2015)
07.Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Αναπηρία (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2015)
09.Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας με το Σύστημα Esspros (σε εκατομμύρια €) (2000 - 2015)
Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία: Στέγαση (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2012)
Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας με το Σύστημα Esspros (ποσοστιαία κατανομή) (2001 - 2012)