Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας
Προϊστάμενος/η Γιασαφάκης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352136, 210 4852136
Γραμματεία 213 1352762, 213 1352807
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.giasafakis@statistics.gr
Επιστροφή

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Δαπάνες / 2014

Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Στατιστικών Κοινωνικής Προστασίας (ESSPROS) - Κοινωνική Προστασία - Δαπάνες, 2014

Χρονοσειρά

Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Αναπηρία (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2014)
Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Ανεργία (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2014)
Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Ασθένεια (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2014)
Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Γήρας (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2014)
Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Κοινωνικός Αποκλεισμός (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2014)
Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Οικογένεια-Τέκνα (σε εκατομ. Ευρώ) (2000 - 2014)
Αναλυτικός πίνακας παροχών κοινωνικής προστασίας για τη λειτουργία. Χηρεία (σε εκατομ. Ευρώ) (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2014)
Δαπάνες Κοινωνικής Προστασίας με το Σύστημα Esspros (σε εκατομμύρια €) (2001 - 2014)
Αναλυτικός πίνακας εσόδων κοινωνικής προστασίας (σε εκατομμύρια ευρώ) (προσωρινά στοιχεία) (2000 - 2014)