Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Σύνθεσης Λογαριασμών και Λογαριασμών με την Αλλοδαπή
Προϊστάμενος/η Κατσικά Αναστασία
Τηλέφωνα 213 1352082, 210 4852082
Γραμματεία 213 1352554, 213 1352658
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email a.katsika@statistics.gr
Επιστροφή

Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων και Συμμετρικός Πίνακας Εισροών-Εκροών / 2014

Πίνακες Προσφοράς και Χρήσεων και Συμμετρικός Πίνακας Εισροών-Εκροών, 2014