Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Λογαριασμών Επιχειρήσεων
Προϊστάμενος/η Μαντάς Παναγιώτης
Τηλέφωνα 213 1352086, 210 4852086
Γραμματεία 213 1352576
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email p.mantas@statistics.gr
Επιστροφή

Απασχόληση / 2017

Απασχόληση, 2017