Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών
Τμήμα Τμήμα Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης και Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών
Προϊστάμενος/η Χρύσης Κωνσταντίνος
Τηλέφωνα 213 1352079, 210 4852079
Γραμματεία 213 1352557, 213 1352650
Φαξ
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email k.chrysis@statistics.gr
Επιστροφή

Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης / 1ο Τρίμηνο 2018

Τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί της Γενικής Κυβέρνησης, 1ο Τρίμηνο 2018