Ιστορικό
Επαφή
Διεύθυνση Διεύθυνση Κοινωνικών Στατιστικών
Τμήμα Τμήμα Στατιστικών Εκπαίδευσης
Προϊστάμενος/η Οικονόμου Ευδοκία
Τηλέφωνα 213 1352134, 210 4852134
Γραμματεία 213 1352781, 213 1352778
Φαξ 213 1352780
Διεύθυνση Πειραιώς 46 & Επονιτών, ΤΚ 18510 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Email evd.oikonomou@statistics.gr
Επιστροφή

Τεχνολογική , Επαγγελματική και Εκκλησιαστική Εκπαίδευση (αρ. σπουδαστών,Ιδρυμα,Διδακτ./βοηθ. Προσωπικό) (Α.Τ.Ε.Ι, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Επαγγελματικές και Εκκλησιαστικές Σχολές ) (Έναρξη-Λήξη) / 2011

Πίνακας

01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Έναρξη
01. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, Φορέας, Τύπος Εκπαίδευσης σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Λήξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα και ΥΠΑ σύμφωνα με την Έδρα του Τμήματος - Έναρξη
01Y. Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Σχολές, Τμήματα, Φορέας, Τύπος Εκπαίδευσης, ΥΠΑ σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος - Λήξη
02.1. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
02.1. Τριτοβάθμια τεχνολογική - επαγγελματική εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά φορέα και τύπο εκπαιδεύσεως, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη ακαδημαϊκού έτους
02.1Y. Τριτοβάθμια τεχνολογική - επαγγελματική εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό προσωπικό που ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά περιφέρεια, φορέα και τύπο εκπαιδεύσεως, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη ακαδημαϊκού έτο
02.1Υ. Διδακτικό Προσωπικό που ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
02.2. Διδακτικό Προσωπικό που δεν ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
02.2A. Τριτοβάθμια τεχνολογική - επαγγελματική εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά φορέα και τύπο εκπαιδεύσεως, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη ακαδημαϊκού έτους
02.2Y. Διδακτικό Προσωπικό που δεν ανήκει και διδάσκει στο Τμήμα κατά Κατηγορία, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
02.2YA. Τριτοβάθμια τεχνολογική - επαγγελματική εκπαίδευση: Εκπαιδευτικό προσωπικό που δεν ανήκει στο τμήμα και διδάσκει σε αυτό, κατά φορέα και τύπο εκπαιδεύσεως, εκπαιδευτικό ίδρυμα, σχολή, τμήμα, έτος γέννησης και φύλο, λήξη ακαδημαϊκού έτους
02E. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέα - Έναρξη
02EY. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέα και ΥΠΑ - Έναρξη
02T. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (για ΤΕΙ) - Έναρξη
02TY. Εκπαιδευτικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κατηγορία, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα (για ΤΕΙ) και ΥΠΑ - Έναρξη
03. Λοιπό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδος, Σχέση Εργασίας, Τύπος Εκπαίδευσης, Φορέας, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
03E1. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03E1Y. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Έναρξη
03E2. Σπουδαστές Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) κατά Φύλο, Έτη Σπουδών, Σχολή, Τμήμα, Φορέα - Έναρξη
03E2Y. Σπουδαστές Ανώτερων Επαγγελματικών Σχολών (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) κατά Φύλο, Έτη Σπουδών, Σχολή, Τμήμα, Φορέα και ΥΠΑ - Έναρξη
03M. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών (Σύμπραξη με Ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού) - Έναρξη
03MY. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Επίπεδο Σπουδών, ΥΠΑ (Σύμπραξη με Ομοταγή Πανεπιστήμια του Εξωτερικού) - Έναρξη
03T. Σπουδαστές κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Έναρξη
03TY. Σπουδαστές κατά Φύλο, Εξάμηνα Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Έναρξη
03Y. Λοιπό Προσωπικό, Ειδικό Τεχνικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό κατά Φύλο, Κλάδο, Σχέση Εργασίας, Τύπο Εκπαίδευσης, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
04. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Σπουδών, Φορέα, Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
04.1A. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν Εγγραφεί για δύο ή περισσότερες φορές στο Ίδιο Εξάμηνο Σπουδών κατά Τύπο, Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
04.1AY. Σπουδαστές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών που έχουν εγγραφεί για δύο ή περισσότερες φορές στο Ίδιο Εξάμηνο Σπουδών κατά Τύπο, Φύλο, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
04EY. Σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Παροχής Υπηρεσιών, Καλλιτεχνικών) κατά Έτος Σπουδών, Φορέα, Φύλο, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
04T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
04TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Φύλο, Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ - Λήξη
05. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών, Έτος Γέννησης κατά Φύλο, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05EY. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ, Νομός (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος) - Λήξη
05M. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη
05MY. Μεταπτυχιακοί Σπουδαστές κατά Φύλο, Επίπεδο Σπουδών, Έτος Γεννήσεως, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ και Νομό - Λήξη
05T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
05TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, ΥΠΑ, Νομός (σύμφωνα με την έδρα του Τμήματος) - Λήξη
06. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Έτος Σπουδών, Φύλο, Φορέας, Σχολή, Τμήμα, Τύπος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης - Λήξη
06EY. Σπουδαστές Καλλιτεχνικών Σχολών, Παροχής Υπηρεσιών κατά Έτος Γέννησης, Έτος Σπουδών, Φύλο, Φορέας, Σχολή, Τμήμα, Τύπος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και ΥΠΑ - Λήξη
06T. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
06TEY. Σπουδαστές Τριτοβάθμιας Τεχνολ., Επαγγελμ. & Εκκλησ. Εκπ/σης (ΑΕΝ, Εκκλησ. Ακαδημίες) κατά Έτος Γέννησης, Εξάμηνο Σπουδών, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
07. Αλλοδαποί, Ομογενείς Σπουδαστές με ξένη Υπηκοότητα κατά Χώρα Υπηκοότητας, Φύλο, Τύπος Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα - Λήξη
08. Σπουδαστές που πήραν πτυχίο κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τύπου Εκπαιδεύσεως, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
08Y. Σπουδαστές που πήραν πτυχίο κατά Φύλο, Βαθμό Προόδου, Τύπο Εκπαιδεύσης, Φορέα, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα και ΥΠΑ - Λήξη
09. Σπουδαστες που πήραν πτυχίο κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέας - Λήξη
09Y. Σπουδαστες που πήραν πτυχίο κατά Τύπο Εκπαίδευσης, Έτος Γέννησης, Φύλο, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φορέας και ΥΠΑ - Λήξη
ISC1. Σπουδαστές κατά Εξάμηνο Σπουδών, Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Τομέα Σπουδών (ISCED), Φύλο - Λήξη
ISC1M. Μεταπτυχιακοί φοιτητές κατά τομέα σπουδών σύμφωνα με τον κώδικα ISCED, Φύλο, Εκπ. Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα - Λήξη
ISC2. Σπουδαστές που έλαβαν πτυχίο και Μεταπτυχιακοί σπουδαστές που πήραν Μεταπτυχιακό κατά Τομέα Σπουδών (ISCED), Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Σχολή, Τμήμα, Φύλο - Λήξη
ISCED7. Αλλοδαποί και ομογενείς φοιτητές κατά τομέα σπουδών σύμφωνα με τον κώδικα ISCED της UNESCO, Φύλο, Εκπ/κό Ίδρυμα, Σχολή και Τμήμα - Λήξη

Χρονοσειρά